Wybrano nowy Zarząd Klubu

W dniu 20 stycznia odbyło się w budynku klubowym przy ul. Kolejowej 27 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Doszło na nim do zdania raportu z minionej kadencji zarządu, i nowych wyborów władz Klubu.

Prezesem został wieloletni działacz Andrzej Sosnowiec, a Zarząd uzupełniają Jakub Gulej – wiceprezes, Adam Wiśniewski – Skarbnik, Jerzy Klata – Sekretarz oraz Stanisław Białek i Marcin Będkowski – członkowie.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Lech Pożycki – przewodniczący, wraz z Krzysztofem Czarneckim i Jarosławem Bombą.

Serdecznie gratulujemy ustępującemu prezesowi – Józefowi Trębarczykowi, którego kadencja przyniosła najlepsze w historii wyniki Klubu – w tym 2. i 3. lokaty w Klasie Okręgowej.