Obiekty

Obiekty treningowe w Drzewicy

Dzięki współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy – głównie komórką Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, a także Dyrektorami Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II, jak również Zarządem Ludowego Klubu Kajakowego „Drzewica”, udostępnione są nam do celów treningowych:

wielofunkcyjne boisko „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią

 

sala gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II o wymiarach 38x20m

 

sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków o wymiarach 48x24m

oraz siłownia pod powyższą salą, którą ma pod swoją opieką

Staramy się również o przywrócenie użyteczności boiska treningowego „Błonie”